?

Log in

No account? Create an account
Київський самородок гітарист-віртуоз Антон Фабрицький. Кілька років… - Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну) [entries|archive|friends|userinfo]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 12th, 2013|10:56 am]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)
Київський самородок гітарист-віртуоз Антон Фабрицький. Кілька років був вуличним музикантом на Хрещатику.
linkReply