?

Log in

No account? Create an account
Повторні ексцеси трапляються в сексі -- здавалося б, насексувалися,… - Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну) [entries|archive|friends|userinfo]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 5th, 2012|06:50 pm]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)
Повторні ексцеси трапляються в сексі -- здавалося б, насексувалися, спасу нема, а перепочили: давай ще разок!

Щось ніколи не чув, щоб таке траплялося з дружбою.
linkReply