?

Log in

No account? Create an account
Прощавай, Сільвіє. Дивно, вона не набагато старша, а здавалася такою… - Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну) — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 19th, 2012|10:12 am]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)
Прощавай, Сільвіє.
Дивно, вона не набагато старша, а здавалася такою дорослою... Вона ніколи не була ані першою красунею, ані першою актрисою в світі, але в людях, принаймні -- мого покоління, щось змінила раз і назавжди.
linkReply